Image

Se incarca

Image

Belair Lake | Casa ta, cu vedere la lac!

Strada Serban Cantacuzino, Nr 59Z, Ilfov, Voluntari
0751.116.116

office@belairlake.ro

© 2020 Belair Lake | Casa ta, cu vedere la lac!

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.belairlake.ro, (denumit în continuare „Site”), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

Politica explică practicile online ale BELLAIRE LAKE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Str. Aurel Vlaicu nr. 53, clădirea C3, Jud. Ilfov, înregistrată la O.R.C. sub nr. J23/4926/2017, având C.U.I. 38288068, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul Site-ului.

Prin prezenta Politică, BELLAIRE LAKE S.R.L. dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii Site-ului sunt informați și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem BELLAIRE LAKE S.R.L. o societate cu sediul în Str. Aurel Vlaicu nr. 53, clădirea C3, Jud. Ilfov, înregistrată la O.R.C. sub nr. J23/4926/2017, având C.U.I. 38288068. Avem ca domeniu principal de activitate, activităţi de dezvoltare/promovare imobiliară.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

BELLAIRE LAKE S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4. Corecte și actualizate;

5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. În scopul procesării formularului de CONTACT.

BELLAIRE LAKE S.R.L. va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de CONTACT existentă pe Site (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon) exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

2. În scopul procesării formularului SOLICITĂ OFERTĂ.

BELLAIRE LAKE S.R.L. va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de SOLICITĂ OFERTĂ, existentă pe Site (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon) exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul Site-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunile de CONTACT sau de SOLICITĂ OFERTĂ ale Site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care BELLAIRE LAKE S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai BELLAIRE LAKE S.R.L.

BELLAIRE LAKE S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

BELLAIRE LAKE S.R.L. se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale BELLAIRE LAKE S.R.L.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte Site-uri, BELLAIRE LAKE S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Site-ul nu folosește/foloseşte identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe Site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat. (se va menţine fraza doar dacă folosiţi identificatori de tip Cookie sau se va introduce fraza când veţi folosi).

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

BELLAIRE LAKE S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, respectiv pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care BELLAIRE LAKE S.R.L. le prelucrează: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care BELLAIRE LAKE S.R.L. le prelucrează prin adresarea unei cereri către BELLAIRE LAKE S.R.L.. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

BELLAIRE LAKE S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii BELLAIRE LAKE S.R.L., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama BELLAIRE LAKE S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea Site-ului.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați Site-ul dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați utlizând datele de contact incluse în prezenta Politică.